Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy Skała podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr GS. 6840.6.2018.MT

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała – podstawa prawna: art. 34 art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Skale nr VI/53/19 z dnia 26 marca 2019r.

Nieruchomość położona jest w obrębie PORĘBA LASKOWSKA Gmina Skała woj. małopolskie przy drodze gminnej, objęta księgą wieczystą nr KR2P/00009834/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale.

 

działka nr 22 o pow. 3400 m2 za kwotę nie mniejszą niż 23 000 złotych

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

 

Działka o kształcie nieregularnego prostokąta, położona jest w terenie pagórkowatym. Działka posiada dostęp do drogi gminnej  przebiegającej po działce 78, będącej własnością Gminy Skała. Zgodnie Uchwałą nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Barbarka, Gołyszyn, Minoga, Nowa Wieś, Poręba Laskowska, Przybysławice, Rzeplin, Sobiesęki, Stoki, Szczodrkowice, Zamłynie działka ta położona jest w terenie oznaczonym symbolem R „tereny rolne”.

Zbycie wyżej opisanej nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego po upływie 42 dni, podczas których niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skała oraz na stronie internetowej UMiG.

Na podstawie art. 34 ust. 2 pierwszeństwo nabycia po cenie podanej w wykazie przysługuje poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Skała oczekuje w terminie 42 dni od daty podania do publicznego wglądu niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o skorzystaniu z pierwszeństwa do nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Rynek 29 tel. 12 3891098 w. 121

 

Skała dnia 28 marca 2019r.

Tablica ogłoszeń UMiG Skała 21 dni

Strona internetowa UMiG

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ