CO, GDZIE, KIEDY?

NEWSLETTER

Zamów nasz newsletter i dołacz do subskrybentów Gminy Skała.

Odwiedziło nas

  • 1 817 700

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 22 lutego 2016

Małopolska Izba Rolnicza

 

„Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała !

Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała”.

        

Zmartwychwstał dziś Chrystus, serce się raduje.

w Wielkanocny ranek wielkie szczęście czuje !

 Śpiewaj Alleluja wesoło radośnie,

niech Was dziś odwiedzą ukochani goście !

Baranek bez skazy radość niech przyniesie,

 głoście Alleluja niech się w świat uniesie.

 

                                                  życzy

                                             Elżbieta Dercz

                                                Delegat

                                      Małopolskiej Izby Rolniczej

                                              

Wielkanoc ‚ 2017


Dokumentacja dotycząca szkoleń


Konferencja pn. ” Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”

     W dniach 9-10 marca 2017r w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona aktualnej roli kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie. Gminę Skała  reprezentowała Pani Dercz Elżbieta.

Temat przewodni przedstawił prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kolejne tematy to: „Zmiany demograficzne i procesy migracyjne na tle rozwoju społeczno – gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce” przedstawione przez Panią dr hab. Wiolettę Knapik również z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz „Aktualna ocena zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich” – omówił Pan Paweł Ciećko z MWIOŚ.
Omówione również zostały szczegóły dotyczące handlu detalicznego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Panią Agnieszkę Szewczyk. Wśród gości obecni byli Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który wręczył wyróżnionym Paniom odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasług” oraz „Zasłużony dla rolnictwa”. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Stanisław Bartman oraz Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Czaicki z całym Zarządem.

Dyskusja była bardzo intensywna i maksymalnie wykorzystano na ten cel czas, co spowodowało konieczność dokończenia składania wniosków w formie pisemnej. Jednym z głównych tematów była „ Ustawa łowiecka” i narastający problem szacowania szkód. Wnioskowano również min. o możliwość produkcji maku na tzw. potrzeby własne zgłaszając tylko taką uprawę a nie warunkować produkcji od umowy sprzedaży, udział izb rolniczych w pilotażowych programach min. dot. opieki dziennej dla dorosłych mieszkańców wsi. Konferencje takie przynoszą pozytywne efekty dla osób uczestniczących co ma między innymi na celu wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy.

Konferencja mir2

Konferencja mir1


 

 

Załączniki: