Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne: „Program współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.”

Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.”

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz postanowienia uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376).

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skała.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Zamówienia publiczne i ogłoszenia / ogłoszenia różne”.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu współpracy można przesyłać w terminie do dnia 05.11.2021 roku:

  1. pocztą elektroniczną na adres Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: wojciech.bednarek@skala.pl
  2. pocztą elektroniczną na adres Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale: mgops@skala.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji:        21.10.2021

Termin zakończenia konsultacji:       05.11.2021

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w uchwale oraz wyniki. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

1. Zarządzenie nr 261.2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych
2. załącznik nr 1 – ogłoszenie
3. Uchwała – Program współpracy na 2022

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ