Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami odnośnie powoływania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

1. W razie zgłoszenia tego samego kandydata:
  1) w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu informatycznego;
  2) do więcej niż jednej komisji w danej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów do których kandydat został zgłoszony.

2. W przypadku równoczesnego zgłoszenia tego samego kandydata na członka komisji przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i samodzielnego zgłoszenia się przez tego samego kandydata na członka komisji w pierwszej kolejności jego kandydatura jest rozpatrywana jako kandydata zgłoszonego przez pełnomocnika wyborczego. W przypadku nie powołania kandydata na członka komisji w tym trybie, jego kandydatura jest brana pod uwagę podczas powoływania członków komisji przez komisarza wyborczego spośród kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Zgłoszenia te przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Zgłoszenie swojej kandydatury nie powoduje automatycznego powołania przez komisarza wyborczego w skład danej komisji. Kandydaci mogą zostać wybrani jedynie w przypadku zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych kandydatów w liczbie mniejszej niż ustawowy skład komisji. Jeżeli liczba osób, które zgłosiły samodzielnie swoje kandydatury kandydatów jest większa niż liczba miejsc w komisji, które pozostały do obsadzenia wówczas urzędnik wyborczy przeprowadza spośród nich losowanie.
4. Komisarze wyborczy będą powoływać komisje wyborcze w ustawowym składzie o ile liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji będzie wystarczająca.
5. Zmian i uzupełnień składu komisji w zakresie kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych dokonuje się w trybie określonym dla powoływania w skład komisji. Natomiast w przypadku rezygnacji lub odwołania członków komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę komisarz wyborczy może dokonać uzupełnień składu komisji spośród innych osób które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Uzupełnienie składu komisji o osoby które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę będzie przeprowadzone bez losowania, w miejsce którego będzie decydowała kolejność zgłoszeń kandydatury.

6. Szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. dostępna na stronie http://pkw.gov.pl.

Komisarz Wyborczy w Krakowie I
(-) Dagmara Daniec- Cisło
Komisarz Wyborczy w Krakowie II
(-) Wojciech Makieła
Komisarz Wyborczy w Krakowie III
(-) Bartłomiej Migda

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ