Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja dla użytkownika instalacji solarnej

żłobek nagłówek

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

Informacja dla użytkownika instalacji solarnej

 1. Okres gwarancji wynosi: 84 miesiące (liczone od dnia 26.02.2021 r.)
 2. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zestawy i ich elementy przez okres obowiązywania gwarancji.
 3. Przegląd gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.
 4. Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie do 24 godzin.
 5. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem zestawu protokole. Protokół podpisany przez użytkownika zestawu musi zawierać co najmniej:
 • Datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki
 • Rodzaj wady, awarii lub usterki
 • Adres lokalizacji zestawu
 • Datę i godziną rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych
 1. W przypadku wystąpienia wad materiałowych lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt wykonawcy.
 2. Na czas wymiany Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze
  o parametrach nie gorszych niż zamontowane.
 3. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały
  z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo -skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy, tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.
 4. Pojawienie się korozji, zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów zestawu, wycieków, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu – zawsze uruchamiają gwarancję Wykonawcy.

 

Sposób powiadomienia o wystąpieniu wad, awarii lub usterek:
Telefon do Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.
Nr 42 226 04 53 
Telefon do UMIG Skała

Nr 12 389 10 98 wew. 114

 

Zgłoszenie poprzez wiadomość e-mail proszę wysyłać jednocześnie na adresy:

serwis@flexipowergroup.pl; awaria@doekogroup.pl

oraz do wiadomości: dorota.buczek@skala.pl

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ