MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 650 194

Komunikaty

  • Dodany przez: Redaktor
  • Aktualności
  • 7 czerwca 2019
  • Zmodyfikowano: 7 czerwca 2019

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia o braku konieczności prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o braku konieczności prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zawiadamia, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa stacji odwadniania osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale”
Inwestor:
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale
ul. Wolbromska 88, 32-043 Skała

Zawiadomienie w powyższej sprawie zostanie podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz na stronie BIP Gminy Skała.

Załącznik:

ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia