MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 460 988

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 10 kwietnia 2019
  • Zmodyfikowano: 10 kwietnia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa PSZOK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR” 2.

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty