MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 384

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 10 kwiecień 2019
  • Zmodyfikowano: 10 kwiecień 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa PSZOK

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR” 2.

Załącznik:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty