Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty otyczy: przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych’’

Skała, dnia 16.06.2016r.

GK.7021.23.1.16

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych’’

W odpowiedzi na „ Zaproszenie do złożenia oferty cenowej” w postępowaniu poniżej kwoty określonej w art.4pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. Z 2015r poz.2164/ zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty – ofertę nr 1 złożoną przez Usługi Przewozowe Krzysztof Mularczyk, 32-046 Minoga , Nowa Wieś 77.

Cena brutto oferty – 29 520,00 zł

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiła najniższa cena

Na zaproszenie do złożenia oferty cenowe j na „ Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych’’ złożono dwie oferty.

Oferta odrzucona :

Oferta nr.2 złożona przez złożona przez A.S.A. Eko Polska Sp.z o.o ul .Lecha 10

,41-800 Zabrze ,oddział : Eko Smok w Krakowie ,ul.Półłanki 76 , 30-740 Kraków

Cena brutto oferty – 79 920,00 zł

Uzasadnienie:

Zamawiający stwierdza, że wysokość podatku VAT w przypadku usługi objętej niniejszym zamówieniem wynosi 23 %. Z uwagi na fakt, iż oferta Wykonawcy zawiera VAT w wysokości 8 %, podlega odrzuceniu ze względu na błędne naliczenie podatku VAT.

Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ