Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Skała”

Skała, dnia 22.06.2016r

GK.271.III.3.16

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego naOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Skała”

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity / Dz. U. z 2015r. poz.2164./ dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty –
ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp.z o.o , 32-329 Bolesław , ul. Osadowa 1 która w kryterium:

– cena uzyskała – 97 pkt.

– termin płatności faktury za wykonaną usługę – 3 pkt.

Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Do przetargu złożono jedną ważną ofertę.

Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ