MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 640

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 2 lutego 2021
  • Zmodyfikowano: 2 lutego 2021

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 28.01.2021r. postępowania administracyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski”

Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 28.01.2021r. postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w związku ze złożeniem wniosku przez Gminę Gołcza, Gołcza 80, 32-075 Gołcza z dnia 15.01.2021r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1172K w km od 8+910 do km 10+480 w miejscowości Wysocice, Powiat Miechowski”.

Załącznik:

Zawiadomienie