MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 550

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 25 maj 2016
  • Zmodyfikowano: 25 maj 2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Skała

Skała ,25.05.2016

Numer sprawy: GK.271.III.2.2016

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE SKAŁA „

/Numer ogłoszenia w BZP: 123092 – 2016 , data zamieszczenia:16.05.2016 /

 

Działając na podstawie art.93 ust.1pkt.4 z dnia 29 stycznia2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015r poz.2164./ zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr.sprawy GK.271.III.2.2016r na „ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE SKAŁA”

 

Uzasadnienie

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015 roku, poz.2164/ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli : cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę ,którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,chyba , że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty .