Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

BR.524.2.17.2017

 

Zarządzenie Nr 90/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 9 czerwca 2017 roku

 

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

  1. Udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku dla następujących podmiotów:
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Skały – dotacja w wysokości 19 600,00 zł na zadanie pn. „XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych Skała 2017”.
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cianowic – dotacja w wysokości 4 300,00 zł na zadanie pn. „Warsztaty muzyczne przy Przeglądzie Twórczości Muzycznej Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic”.
  1. Nie udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku dla następujących podmiotów:
  • Fundacja Nowoczesny Konin – oferta odrzucona na skutek niewykazania
    w ofercie udziału finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego w wysokości co najmniej 15 % wartości realizowanego zadania.
  • Stowarzyszenie Moja Polska – oferta odrzucona na skutek niewykazania
    w ofercie udziału finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego w wysokości co najmniej 15 % wartości realizowanego zadania.

 §2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

Zarządzenie nr 90.2017 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ