Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

BR.524.3.9.2017

 

Zarządzenie Nr 114/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 18 lipca 2017 roku

 

 

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późn. zm.), art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§1

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku.

 §2

 

Podstawą unieważnienia, o którym mowa w § 1 jest okoliczność niezłożenia żadnej oferty
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała
w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:
Zarządzenie nr 114.2017 ws unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ