MENU

NEWSLETTER

Zamów nasz newsletter i dołacz do subskrybentów Gminy Skała.

Odwiedziło nas

 • 3 441 613

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Aktualności
 • 14 marca 2017
 • Zmodyfikowano: 14 marca 2017

Zarządzenie w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku

BR.524.1.13.2017

 

Zarządzenie Nr 30/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 13 marca 2017 roku

 

 

w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  (Dz. U. z 2016 roku, poz. 176, z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, z późn. zm.),

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale zarządza, co następuje:

§1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała udziela dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku dla następujących podmiotów:

 1. Ludowy Klub Sportowy „Maszycanka” Maszyce – dotacja w wysokości 22 550,00 zł na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Skała – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.
 2. Miejski Klub Sportowy „Skała 2004” – dotacja w wysokości 21 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała
  w 2017 roku”.
 3. Towarzystwo Sportowe „Skalanka” – dotacja w wysokości 17 450,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.
 4. Stowarzyszenie Międzygminna Liga Futsalu w Skale – dotacja w wysokości 2 750,00 zł na zadanie pn. „Rozwój kultury fizycznej (piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka)
  w rozgrywkach Jurajskiej Ligi Gimnazjalistów. Integracja młodzieży z sąsiednimi gminami. Puchar Letni MLF w Skale”.

 §2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Beneficjentem dotacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik:
Zarządzenie nr 30.2017