Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie Nr 301/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.”

OP.524.1.5.2022.WB

Zarządzenie Nr 301/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 10 października 2022 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022, poz. 559) oraz Uchwały LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych r radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376),

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

 

§ 1 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.”

§ 2 

Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Uchwała – Program współpracy na 2023

1. Zarządzenie nr 301.2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych

2. załącznik nr 1 – ogłoszenie

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ