Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZARZĄDZENIE Nr 179/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Skała

ZARZĄDZENIE Nr 179/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 7 sierpnia 2019r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Skała

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506)
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729) Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Przeznacza się do sprzedaży mienie komunalne stanowiące własność Gminy Skała tj.: autobus marki AUTOSAN A.0909L.03S, rok produkcji 2003, o numerze rejestracyjnym: KRA 22TE.
 2. Sprzedaż przeprowadzona będzie w formie aukcji (licytacji ustnej).
 3. Kwota minimalna sprzedaży mienia została ustalona w oparciu o opinię techniczną wystawioną przez Biuro Ekspertyz Technicznych „EXPRESS”, Kraków ul. Zubrzyckiego 9/27 i wynosi 23500 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) brutto.

§ 2

Ustala się regulamin przeprowadzenia aukcji (licytacji słownej) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do przeprowadzenia aukcji (licytacji ustnej) powołuje się Komisję w składzie:

 1. Grażyna Koprowska – Przewodnicząca Komisji,
 2. Dawid Litwa– Członek Komisji,
 3. Przemysław Jakubek – Członek Komisji.

§ 4.

Do zadań Komisji Przetargowej należy:

 1. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o aukcji (licytacji ustnej),
 2. przeprowadzenie aukcji (licytacji ustnej),
 3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonej aukcji (licytacji ustnej),
 4. podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach aukcji (licytacji ustnej),
 5. przygotowanie umowy kupna – sprzedaży

§ 5.

Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie przez niego pełnej kwoty wynikającej
z aukcji (licytacji ustnej), na konto bankowe Urzędu 53 8450 0005 0020 0200 0723 0003
w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji (licytacji ustnej) i podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu aukcji (licytacji słownej) na sprzedaż mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Skała.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie
Regulamin
zał_1 do regulaminu
zal_nr 2 do regulaminu
zal_nr 3 do regulaminu

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ