MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 548

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 8 luty 2016
  • Zmodyfikowano: 8 luty 2016

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2016 roku

BR.524.1.10.2016

Zarządzenie Nr 16/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie: wyboru wniosków i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2016 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w związku z art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz. U. z 2014 roku, poz. 715, z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy w Skale zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała udziela dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2016 roku dla następujących podmiotów:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Maszycanka” Maszyce – dotacja w wysokości 25 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Skała – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”.

  2. Miejski Klub Sportowy „Skała 2004” – dotacja w wysokości 13 500,00 zł na zadanie pn. „Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2016 roku”.

  3. Towarzystwo Sportowe „Skalanka” – dotacja w wysokości 13 500,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.

  4. Stowarzyszenie Międzygminna Liga Futsalu w Skale – dotacja w wysokości 3 000,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej w wieku gimnazjalnym, Jurajska Liga Gimnazjalistów, Puchar Letni MLF w Skale”.

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z Beneficjentem dotacji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.