Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

BR.524.3.11.2018

 

Zarządzenie Nr 113/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 10 sierpnia 2018 roku

 

 

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

  1. Udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku dla następujących podmiotów:

1)      Stowarzyszenie Moja Polska – dotacja w wysokości 4 800,00 zł na zadanie pn. „Spacerem po Skale – turystyczny Nordic Walking szlakami Gminy Skała”.

  1. Nie udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku dla następujących podmiotów:

1)      Stowarzyszenie Przyjaciół Skały – oferta odrzucona na skutek niewykazania w ofercie udziału finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego w wysokości co najmniej 15 % wartości realizowanego zadania.

 

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

Zarządzenie nr 113.2018 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ