Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu podziału działek

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Gmina Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała
tel. 12 389-10-98, 12 389-12-27
e-mail: 
skala@skala.pl

 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie: 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. wykonanie operatu podziału działek oznaczonych w ewidencji gruntów obręb Rzeplin numerami 167/3, 167/7 i 167/8, w części zajętych pod drogę gminną oznaczoną jako działka nr 445/7 oraz działki 167/1 stanowiącej własność Gminy Skała do zamiany,
 2. wykonanie operatu podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Skała-miasto numerem 1884/3, w części zajętej pod drogę gminną ul. Bohaterów Września w Skale.

 

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych do dnia 15.10.2019r.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

 1. Sposób obliczania ceny:

 

Należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę na poszczególne zadania.

Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

 1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
 • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
 • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
 • uprawnienia w zakresie wykonywania powyższych prac,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • wyszczególnienie kosztu każdej z robót z pkt 1,
 • powinna być złożona w języku polskim,
 • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

 

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

Oferty należy składać na Dziennik Podawczy tut. Urzędu  lub drogą mailową na adres: geodezja@skala.pl oraz skala@skala.pl

Termin składania ofert: do 14.05.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Skała). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z p. Marianem Tarnówka pod numerem tel.: 12 389-10-98 wew. 121.    

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Skała, dn. 08.05.2019r.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ