Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”

 

Skała, dn. 29.05.2019 r.

 

BR.042.17.7.2019.PB

 

Zapytanie ofertowe

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła”.

 

W związku z przyznanym dla Gminy Skała dofinansowaniem na realizację projektu grantowego: pn. „Cyfrowa Sk@ła” Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza zaproszenie do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego.

 

     I. Podmiot Zamawiający: Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 

II. Tytuł Projektu: „Cyfrowa Sk@ła”.

 

III. Cele Projektu:

Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Skała.

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 150 mieszkańców Gminy Skała
w wieku 25-74 lat w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Skała.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

 

1. Rodzaj zamówienia: DOSTAWA.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

30200000-1 – Urządzenia komputerowe

30213100-6 – Komputery przenośne

48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu zgodnie z wymaganiami konkursu ustalonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji w postaci sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami.

3.1. Laptop – 12 szt. Laptop 2 w 1 umożliwiający obracanie ekranu i pracę w trybie tabletu – przekątna ekranu minimum 10 cali i rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli z wbudowanym ekranem dotykowym

– minimum 4 GB pamięci RAM DDR3 (1600 MHz)

– pojemność dysku twardego SSD minimum 64 GB,

– procesor o minimalnych parametrach odpowiadających procesorowi Intel Atom x5- Z8550 z 2MB pamięci Cache, o taktowaniu 1.44 / 2.40 GHz,

– minimum zintegrowana z procesorem karta grafiki,

– obsługa systemu High Definition Audio dwa głośniki stereo,

– złącza minimum 1 x micro USB , 1 x micro HDMI,

– komunikacja minimum Bluetooth, WiFi LAN 802.11 ac/a/b/g/n,

– wbudowane: czytnik kart pamięci SD, minimum 1 kamera 8 Mpix, minimum 1 kamera 2 Mpix mikrofon, audio i głośniki,

– akumulator o minimalnym czasie pracy 6h,

– gwarancja minimum 24 miesiące,

– bezprzewodowa mysz optyczna o rozdzielczości minimum 1000 dpi wraz z dopasowaną baterią,

– rysik,

– futerał lub torba do laptopa dopasowana do rozmiarów urządzenia,

-waga urządzenie maksymalnie 0,70 kg,

– możliwość obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu.

 

3.2. Licencje na system operacyjny o funkcjonalności min. Windows 10 Home (64-bit) – 12 szt., jeśli jest wymagana, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi u Zamawiającego lub równoważny. System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

3) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;

6) Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

7) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

8) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

9) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

10) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz

aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;

11) Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

12) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;

13) System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

14) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

15) Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

16) Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, obsługa języka polskiego;

17) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo;

18) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

19) Wbudowany system pomocy w języku polskim;

20) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (i słabo widzących);

21) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

23) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

24) System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

25) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia

aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

26) Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

27) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

28) Rozwiązanie ma umożliwić wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

29) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

30) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

31) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

32) Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);

33) Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

34) Możliwość przywracania plików systemowych;

35) System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci

komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień;

36) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);

37) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

38) Zarządzanie systemem i aplikacjami z poziomu kontrolera domeny poprzez mechanizm zasad grupy;

39) Obsługa zasad grupy dla użytkownika lub komputera;

40) Możliwość tworzenia profili użytkowników oraz nadawania im uprawnień;

41) Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu, dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa;

42) Wbudowane narzędzie do tworzenia kopii zapasowych;

43) Możliwość pracy w różnych sieciach komputerowych (LAN, WAN) oraz możliwość

automatycznego rozpoznawania sieci i ustawiania poziomu bezpieczeństwa;

44) Automatyczne rozpoznawanie urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, tablice interaktywne) w tym również sieciowych;

45) Automatycznie łączenie się z raz zdefiniowanymi sieciami (również za pośrednictwem modemów 3G/USB);

46) Licencja wieczysta – jeżeli jest wymagana.

UWAGA:

1) Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niż te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów) – jeżeli licencja jest wymagana.

2) Koszt zaoferowanych licencji na oprogramowanie – jeżeli jest wymagana, musi uwzględniać całkowity koszt ich wykorzystania.

3.3. Licencje na system biurowy min. Microsoft Office 365 lub równoważny. Polska wersja językowa – klucz w pudełku – 12 szt.

 

PAKIET BIUROWY:

1. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do dożywotniego użytkowania, poprawek krytycznych i opcjonalnych.

2. Zamawiający wymaga oferty zawierającej licencje pochodzące od jednego producenta, umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania i monitorowania.

3. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowanie oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.

4. Wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych poszczególnych produktów odnoszą się do natywnej funkcjonalności oferowanego oprogramowania bez użycia dodatkowego oprogramowania, chyba, że wymóg szczegółowy stanowi inaczej.

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski,

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych,

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

5. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi Active Directory.

6. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych.

7. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów Teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES.

8. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

9. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi.

10. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

11. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

12. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) edytor tekstów

b) arkusz kalkulacyjny

c) program do prezentacji

d) program do tworzenia publikacji

e) notatnik elektroniczny

f) program do obsługi poczty

Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu oferowanego przez Wykonawcę.

 

Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b) Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

c) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

d) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

e) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

f) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

g) Automatyczne tworzenie spisów treści.

h) Formatowanie nagłówków i stopek stron.

i) Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

l) Wydruk dokumentów.

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym Prawem.

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

 

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) Tworzenie raportów tabelarycznych..

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, Pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

g) Wyszukiwanie i zamianę danych.

h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

      

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

e)Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

g) Zarządzanie kalendarzem.

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

k) Zarządzanie listą zadań.

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom.

m) Zarządzanie listą kontaktów.

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

 

3.4. W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia albo wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu oraz zapewni kompatybilność z posiadanymi urządzeniami i systemami.

3.5 Oferowany przedmiot zamówienia może być wyłącznie nowy i nieuszkodzony (bez wad).

3.6 W cenie oferty należy uwzględnić: łączny koszt zakupu i dostarczenia towaru do Urzędu Miejskiego w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała.

 

VII. Tryb udzielenia zamówienia:

 

  1. 1.      Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) w zakresie art. 4 pkt. 8 ustawy, przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków objętych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

VIII. Warunki realizacji zamówienia, do zapewnienia których zobowiązany jest Wykonawca:

1. Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo, dla każdej pozycji osobno i podliczona zbiorczo dla całości zamówienia.

2. Oferowany przedmiot zamówienia może być wyłącznie nowy i nieuszkodzony (bez wad).

3. Sprzęt powinien być zapakowany, posegregowany rodzajowo w opisane pudła kartonowe w sposób zapewniający ich nienaruszalność i umożliwiający transport bez szkody dla zawartości.

4. Dostarczony sprzęt do Zamawiającego ma być skonfigurowany i zawierać zainstalowane oprogramowanie w tym system operacyjny i system biurowy.

5. W przypadku dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem niezgodnego z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały i sprzęt na nowe, wolne od wad.

6. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z formularza cenowego.

7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia.

10. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.

11. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru na następujące dane Zamawiającego:

a)      Nabywca: Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677-10-24-094

b)      Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32-043 Skała

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z podaniem ceny netto, wartość podatku VAT i cenę brutto.

2. Ponadto oferta powinna być:

1) opatrzona pieczątką firmową,

2) podpisana przez Wykonawcę,

3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

4) posiadać datę sporządzenia.

5) do oferty należy załączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z   KRS;

6) Katalog opisujący parametry urządzenie oraz oprogramowania.

3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

X. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny: Wartość brutto całego zamówienia – 100%.

 

XI. Miejsce i termin złożenia ofert:

Zeskanowaną i podpisaną ofertę należy opisać – Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Sk@ła” i przesłać na maila strefa@skala.pl w terminie do 03 czerwca 2019 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferty wysyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.skala.pl oraz w BIP.

 

 

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Paweł Blasiński, referent w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała
tel. 12 380-51-15, e-mail: strefa@skala.pl.

 

XIII. Źródło finansowania:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

XIV. Dodatkowe informacje.

1.      W związku z wykonaniem umowy dane osobowe Wykonawcy oraz jego pracowników będą przetwarzane przez Gminę Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała w celu realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji.

2.      Administratorem danych osobowych jest Gmina Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29,
32-043 Skała, e-mail: iod@skala.pl.

3.      Administrator przetwarza dane osobowe znajdujące się w tej umowie i uzyskane przez niego w związku z jej zawarciem, tj. imię, nazwisko, adres, numer uprawnień, e-mail, telefon.

4.      Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.      Wykonawca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych,  ale  jest  to   warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

 

 

 

 

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o naborze:

1.      Formularz oferty.

 

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty laptopy
Informacja z otwarcia ofert
Aktualizacja przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ