Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowe

NR ST2/2015

Audyt strony internetowej www.skala.pl wykonanej w ramach projektu „Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

W związku z realizacją przez Gminę Skała projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację usług związanych z wykonaniem strony internetowej.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”(Dz. U. z 2013 pozycja 907 art. 4 pkt 8 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała, NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602

2. Nazwa projektu:„Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu wykonywanej strony internetowej. Zamawiający, jakim jest Gmina Skała, powierza wykonanie audytu mającego na celu sprawdzenie wykonania strony internetowej zgodnie z wytycznymi zawartymi SIWZ. Audyt ma na celu potwierdzenie poprawności funkcjonowania strony. Wykrycie potencjalnych uchybień na etapie wykonania strony oraz raport kontrolny, który dopuszcza stronę do użytku.

Zakres Działania :

a) Nadzór prac projektowych w trakcie powstawaniastrony;

b) Raport końcowy (w raporcie powinien znajdować się opis ważniejszych elementów strony, zalety, błędy).

c) Wystawienie certyfikatu poświadczającego prawidłowe wykonanie strony umożliwiającejkorzystanie z niej osobomniedowidzącymoraz spełnienie standardów WCAG 2.0.

Szczegółowy opis wykonania strony w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 1 do postępowania nr ST2/2015

5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 11.12.2015 r.

6. Kryteria oceny złożonych ofert:

Cena = 100 %

KC=CN/COBx100

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 do „zaproszenia do złożenia oferty cenowej”.

Ofertę należy przesłać do dnia: 23.10.2015 r. do godz. 10.00 ** (decyduje data i godzina wpływu).

a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

b) Za pośrednictwem poczty Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

c) Drogą mailową na adres cyfrowa@skala.pl. Wymagany format pliku i załączników skanu PDF. Wymagane dokumenty muszą być zeskanowane wraz z podpisem osoby składającej ofertę.

Otwarcie ofert odbędzie się Urzędzie Miasta i Gminy Skała Rynek 29, 32-043 Skała 23.10.2015r. o godzinie 10.30

Wszelkie pytania związane z niniejszym ,,zaproszeniem do złożenia oferty cenowej” należy kierować na adres e-mail: cyfrowa@skala.pl w tytule wpisując: wykonanie audytu strony internetowej.

Zamawiający zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Skała www.skala.pl informację o wyborze Wykonawcy.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ