Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 18.09.2015r

Skała dn.18.09.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
NR ST1/2015

Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

W związku z realizacją przez Gminę Skała projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację usług związanych z wykonaniem strony internetowej.
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”(Dz. U. z 2013 pozycja 907 art. 4 pkt 8 z późn. zm.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602

2. Nazwa projektu:„Budowa strony internetowej UMiG Skała z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis wykonania strony w załączniku nr 1.

5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

6. Kryteria oceny złożonych ofert:

Cena = 90 %

KC= CN/COB x 90

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Gwarancja = 10 %

Minimalna wartość gwarancji 24 miesiące.

KG = BG/NG10 x 10

BG= Badana gwarancja

NG= Najwyższa gwarancja

KG= Zdobyta ilość punktów

 

P = KG + KC – suma punktów jaką zdobyła oferta.

 

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do „zaproszenie do złożenia oferty cenowej”.

Ofertę należy przesłać do dnia: 25.09.2015 r. do godz. 10.00

** (decyduje data i godzina wpływu).

a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

b) Za pośrednictwem poczty Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

c) Drogą mailową na adres cyfrowa@skala.pl. Wymagany format pliku i załączników skanu PDF. Wymagane dokumenty muszą być zeskanowane wraz z podpisem osoby składającej ofertę.

Otwarcie ofert odbędzie się 25.09.2015 r. o godzinie 10.30.

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym ,,zaproszeniem do złożenia oferty cenowej” należy kierować na adres e-mail: cyfrowa@skala.pl w tytule wpisując: wykonanie strony internetowej.

Zamawiający zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Skała www.skala.pl informację o wyborze Wykonawcy.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ