Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do złożenia oferty

Skała dnia 28.10.2015 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

NR ST3/2015

 Hosting

W związku z realizacją przez Gminę Skała projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację usług związanych z hostingiem

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30000 euro. Do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”(Dz. U. z 2013 pozycja 907 art. 4 pkt 8 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała, NIP: 677-10-24-094, REGON: 351555602

2. Nazwa projektu: Hosting

3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Własnych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest hosting. Zamawiający, jakim jest Gmina Skała, powierza hosting strony internetowej zgodnie z wytycznymi zawartymi SIWZ. Hosting ma na celu utrzymanie funkcjonowania strony oraz poczty.

Zakres Działania :

a) Usługa hostingowania

Szczegółowy opis wykonania strony w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 1 do postępowania nr ST3/2015

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.11.2015 r. do 03.11.2016r.

6. Kryteria oceny złożonych ofert:

Cena = 100 %

KC=CN/COBx100

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 do „zaproszenia do złożenia oferty cenowej”.

Ofertę należy przesłać do dnia: 30.10.2015 r. do godz. 10.00 ** (decyduje data i godzina wpływu).

a) Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

b) Za pośrednictwem poczty Gmina Skała ul. Rynek 29, 32-043 Skała,

c) Drogą mailową na adres informatyk@skala.pl. Wymagany format pliku i załączników skanu PDF. Wymagane dokumenty muszą być zeskanowane wraz z podpisem osoby składającej ofertę.

Otwarcie ofert odbędzie się Urzędzie Miasta i Gminy Skała Rynek 29, 32-043 Skała 30.10.2015r. o godzinie 10.30

Wszelkie pytania związane z niniejszym ,,zaproszeniem do złożenia oferty cenowej” należy kierować na adres e-mail: informatyk@skala.pl w tytule wpisując: hosting strony internetowej.

Zamawiający zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Skała www.skala.pl informację o wyborze Wykonawcy.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ