CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 3 786 179

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 29 listopada 2017
  • Zmodyfikowano: 8 grudnia 2017

Zaproszenie do złożenia ofert na prowadzenie projektu, zarządzanie projektem pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

Zaproszenie do złożenia ofert na prowadzenie projektu, zarządzanie projektem pn.

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

Załączniki:

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego 4.4.3.
Zaproszenie do składania ofert 4.4.3
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wykaz projektów
Załącznik nr 4 – Wzór umowy