MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 983 576

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 13 wrzesień 2019
  • Zmodyfikowano: 13 wrzesień 2019

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

W związku z rozpoczęciem procedury uchwalenia Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Skała zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego do zgłaszania propozycji realizacji zadań publicznych na 2020 rok.

Propozycje realizacji zadań publicznych należy złożyć na Formularzu zgłoszenia propozycji realizacji zadania publicznego do Programu współpracy Gminy Skała
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
.

Wypełnione formularze należy przesłać na adres email: integracja@skala.pl w terminie do dnia 25 września 2019 roku.

Ważne, aby organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą z Gminą Skała aktywnie włączyły się w proces przygotowywania Programu. Wskazanie planowanych zadań pozwoli na opracowanie kierunku następnych działań. Zebrane propozycje będą przedmiotem dyskusji na spotkaniach zorganizowanych w ramach konsultacji Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. Pierwsze spotkanie planowane jest w drugiej połowie października. Wypracowane ustalenia zostaną wykorzystane przy opracowywaniu końcowego tekstu dokumentu.

Załączniki: