Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu ustalenia przebiegu granic działek drogowych

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:
Gmina Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała
tel. 12 389-10-98, 12 389-12-27
e-mail: 
skala@skala.pl

 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie: 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 • wykonanie operatu ustalenia przebiegu granic działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Sobiesęki stanowiącej własność Gminy Skała oznaczonej jako działka nr 53 km 5, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR2P/00016862/7, z działkami sąsiednimi: 10/1, 11, 12, 13, 14/4, 14/2, 15, 16, 29, 28, 27/2, 27/3, 26, 25, 24 km 5.
 • wykonanie operatu ustalenia przebiegu granic działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Rzeplin stanowiącej własność Gminy Skała oznaczonej jako działka nr 461/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR2P/00001331/8, z działkami obrębu Rzeplin nr 425, 427/1, 427/2, 428/3, 428/2, 428/1 oraz z działkami obrębu Krasieniec Stary nr 33/2 oraz 33/4.
 • wykonanie operatu ustalenia przebiegu granic działki drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Szczodrkowice stanowiącej własność Gminy Skała oznaczonej jako działka nr 584 dla której prowadzona jest księga wieczysta KR2P/00018473/7 z działkami obrębu Szczodrkowice nr 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28 oraz z działkami obrębu Rzeplin nr 331, 452.

 

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych: 

prace terenowe do dnia 31.05.2019r, pozostałe do 6 m-cy od daty podpisania umowy.
Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

 1. Sposób obliczania ceny:

 

Należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

 1. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

 

 • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
 • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
 • uprawnienia w zakresie wykonywania powyższych prac,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • wyszczególnienie kosztu każdej z robót z pkt 1,
 • powinna być złożona w języku polskim,
 • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

 

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

 

Oferty należy składać na Dziennik Podawczy tut. Urzędu  lub drogą mailową na adres: skala@skala.pl

Termin składania ofert: do 06.03.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Skała). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się
z P. Marianem Tarnówka pod numerem tel.: 12 389-10-98 wew. 121.    

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Skała, dn. 26.02.2019r.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ