Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie czynności rozgraniczeniowych

Skała, dn. 15.11.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na:

Wykonanie czynności rozgraniczeniowych

 

  1. Opis zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną jako działka nr 1055/9 położoną
w obrębie Skała – miasto ul. Wolbromska gm. Skała a nieruchomością nr 1055/6 położoną w obrębie Skała – miasto ul. Wolbromska gm. Skała.

 

W ramach zamówienia należy wykonać:

– analizę stanu prawnego nieruchomości,

– wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

– sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej wpisanej do państwowego zasobu geodezyjnego.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 31.02.2018r.

 

  1. Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2017r. do godz. 15.00 mailem na adres geodezja@skala.pl lub
na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała.

 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

  1. Kryteria dokonania wyboru: cena 80% termin 20 %

 

  1. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia.

 

  1. Osoby uprawnione do kontaktów: Marian Tarnówka tel. 12 389 10 98 wew. 121.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ