Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skała w 2023 roku

Wyniki naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Skała w 2023 roku.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. został ogłoszony Zarządzeniem Nr 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skała w dniu 9 stycznia 2023 r.

Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Skała, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skała oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skała.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. do godz. 16:00 miały możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych. W wyniku przeprowadzonego naboru żadna organizacja nie wskazała kandydatów do składu komisji konkursowych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 15 ust. 2d, a pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisje konkursowe powoływane do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 będą działały bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ