Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała – Minoga


Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością  Gminy Skała – podstawa prawna :  art. 34 art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościom (Dz. U Nr 46 poz. 543 z 2000r  z późn. zmianami),  uchwała  Rady Miejskiej w Skale nr: XLVII/356/18  z dnia 26 kwietnia 2018r.

 

Nieruchomość położona jest w obrębie MINOGA   Gmina  Skała

woj.  małopolskie

działka  349/2 o powierzchni 0.17053 ha

za kwotę 13 000  złotych         

        

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skała działka  349/2 położona jest : w terenie oznaczonym symbolem R „ Tereny rolne” .

 

Zbycie wyżej opisanych nieruchomości nastąpi po upływie 42 dni, podczas których niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy Skała  na stronie internetowej UMiG , w drodze bezprzetargowej na powiększenie sąsiedniej nieruchomości,  jeśli  poprzedni właściciel , lub Jego  spadkobiercy nie skorzystają z pierwszeństwa nabycia.       

 

Na podstawie art. 34 ust 1 pkt 2 pierwszeństwo nabycia po cenie podanej w wykazie  przysługuje poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercą. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Skała  oczekuje w terminie 42 dni od daty podania do publicznego wglądu niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o skorzystaniu z pierwszeństwa do nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.  

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Rynek 29 tel. /012/3891-098 w. 121

 

Skała dnia 27 kwietnia 2018 r  

 

Tablica ogłoszeń UMiG Skała  42 dni

Strona internetowa  UMiG

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ