Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała – działka nr 115

Nr 6840/2/2017

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała –podstawa prawna: art. 34 art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 poz. 2147 z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Miejskiej w Skale nr XXXVI/273/17 z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

Nieruchomość położona jest w obrębie GOŁYSZYN Gmina Skała woj. małopolskie, objętą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale nr KR2P/00007190/9

 

działka nr 115 o powierzchni 0,0170 ha za kwotę 20 000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) + 23 % VAT

 

Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem byłej zlewni mleka. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skała działka ta położona jest w terenie oznaczonym symbolami:

– R/ZL „tereny rolne z możliwością zalesień” oraz

– KDZ1 „tereny dróg i ulic publicznych”.

 

Zbycie wyżej opisanej nieruchomości nastąpi po upływie 42 dni w drodze przetargu ustnego. Natomiast niniejszy wykaz będzie wywieszony przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skała oraz na stronie internetowej UMiG.

 

Na podstawie art. 34 ust 2 pierwszeństwo nabycia po cenie podanej w wykazie przysługuje poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. W związku
z powyższym Burmistrz Miasta Skała oczekuje w terminie 42 dni od daty podania do publicznego wglądu niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o skorzystaniu
z pierwszeństwa do nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Rynek 29 tel. /012/389-10-98 w. 121

 

Skała dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Tablica ogłoszeń UMiG Skała 21 dni

Strona internetowa UMiG

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ