Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała

Nr GS 6840-7-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała – podstawa prawna : art. 34 art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościom (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), uchwała Rady Miejskiej w Skale nr: XIX/133/16 z dnia 22 marca 2016 r.

Nieruchomość położona jest w obrębie Przybysławice Gmina Skała powiat krakowski

działka 260/1 o powierzchni 0.0229 ha

za kwotę 8 520 złotych + należny podatek VAT

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skała który został uchylony w 2012 roku działka 260/1 położona jest : w terenie oznaczonym symbolem MN1 „ Tereny zabudowy mieszkaniowej rolniczej i usługowej ”.

Zbycie wyżej opisanych nieruchomości nastąpi po upływie 42 dni , podczas których niniejszy wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skała na stronie internetowej UMiG , w drodze przetargu, jeśli poprzedni właściciel , lub Jego spadkobiercy nie skorzystają z pierwszeństwa nabycia.

Na podstawie art. 34 ust 1 pkt 2 pierwszeństwo nabycia po cenie podanej
w wykazie przysługuje poprzedniemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Skała oczekuje w terminie 42 dni od daty podania do publicznego wglądu niniejszego wykazu, pisemnego oświadczenia osób uprawnionych, o skorzystaniu z
pierwszeństwa do nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Rynek 29 tel. /012/3891-098 w. 121

Skała dnia 31 marca 2016 r

Tablica ogłoszeń UMiG Skała 42 dni

Strona internetowa UMiG

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ