MENU

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 067 192

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 9 lutego 2018
  • Zmodyfikowano: 9 lutego 2018

Ważne! Konkursy grantowe

WAŻNE! KONKURSY GRANTOWE

Zarząd LGD Jurajska Kraina w dniu 7 lutego 2018 roku podjął uchwałę o unieważnieniu Naborów nr 5-13/2018 – Powierzenie grantów,  w ramach których wnioski
o przyznanie pomocy można było składać w terminie od 22/01/2018 do 13/02/2018.

W dniu 9 lutego 2018 roku ponownie zostały ogłoszone Nabory – Powierzenie grantów. Istotną zmianą jest:

  • Wysokość kwoty pomocy od 5 000,00 zł do 40 000,00 zł
  • Wartość zadania nie może być wyższa niż 50 000,00 zł
  • Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 15 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

Zmianie ulega również wzór formularza wniosku – obowiązująca wersja wniosku to v2/18 (excel).

Szczegółowe informacje:

http://www.jurajskakraina.pl/jk2017/index.php/pl/