Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Mania Pracowania II” – Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie krakowskim (II)

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
„Mania Pracowania II” – Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie krakowskim (II)

Projekt jest współfinansowany z EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,
Działania 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy
RPO WM na lata 2014-2020

Cel projektu zwiększenie możliwości zatrudnienia 550 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w   powiecie krakowskim.

Działania w projekcie

  • Pośrednictwo pracy dla 550 osób
  • Poradnictwo zawodowe dla 550 osób
  • Organizacja staży dla 360 osób
  • Organizacja szkoleń zawodowych dla 190 osób
  • Wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 37 osób

Uczestnicy Projektu

Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego jako bezrobotne i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, w tym w szczególności:

  • osoby powyżej 50 roku życia,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja trwa!!!!

 na obecnym etapie realizacji projektu poszukujemy osób powyżej 50 roku życia

Jeśli ukończyłeś 50 rok życia, jesteś osobą bezrobotną oraz
jesteś zainteresowany otwarciem działalności gospodarczej, nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub stażach,
skontaktuj się z nami!!!

Realizator projektu: URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

 30-019 KRAKÓW, ul. Mazowiecka 21

tel.: 12 299-74-25, fax.: 12 632-52-15

www.uppk.pl

Wszystkich zainteresowanych (zarówno osoby bezrobotne, jak i pracodawców)
zapraszamy do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie oraz
Filii w Skawinie, Słomnikach i Krzeszowicach.

Szczegółowe informacje: http://www.uppk.pl/6,urzad/32,projekty-efs/221,mania-pracowania-ii/

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ