MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 449

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 12 grudzień 2019
  • Zmodyfikowano: 13 grudzień 2019

Uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

Uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”

W dniu 11 grudnia 2019 roku w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale, ul. ks. St. Połetka 34 odbyło się przekazanie sprzętu strażackiego dla jednostek OSP Sobiesęki i OSP Smardzowice zakupionych ze środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Skała oraz Województwa Małopolskiego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Pan Krzysztof Wójtowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Pan Dawid Duda – Kierownik Hali Widowiskowo – Sportowej w Skale, Strażacy OSP Sobiesęki i OSP Smardzowice oraz pracownicy Urzędu w Skale.

Gmina Skała pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 17 920,00 zł w ramach Konkursu ”Bezpieczna Małopolska 2019”, które zostały przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, w przypadku Gminy Skała – jednostkom OSP Sobiesęki i OSP Smardzowice. Łączna wartość przeznaczonych środków na realizację zadania wraz z wkładem własnym Gminy Skała to 37 789,79 zł. Dofinansowane zadanie polegało na przekazaniu dotacji celowych przez Gminę Skała Jednostkom OSP Sobiesęki i OSP Smardzowice w ramach, których wymienione Jednostki OSP zakupiły dwa zestawy aparatów powietrznych, dwa zestawy radiotelefonów z mikrofonogłośnikiem oraz sześć zestawów odzieży ochronnej składających się ze specjalistycznych elementów: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka, rękawice. Podstawowym uzasadnieniem realizacji zadania jest poprawa i wzrost bezpieczeństwa strażaków w trakcie przeprowadzanych akcji o zróżnicowanym charakterze. Zakupiony sprzęt posiada atesty dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Realizacja zadania poprzez zakup sprzętu strażackiego umożliwi efektywne i sprawne usuwanie skutków zagrożeń wywołanych zdarzeniami losowymi, wpłynie na minimalizację degradacji środowiska naturalnego i zmniejszenie zagrożeń oraz skutków kataklizmów w przyrodzie. Jednostki OSP zostały wyposażone w dodatkową, przystosowaną do niebezpiecznych warunków odzież ochronną do działań bojowych dostosowaną do zmieniających się warunków atmosferycznych oraz specjalistyczny sprzęt.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRZYZNANYCH PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
W RAMACH KONKURSU „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2019”

W KWOCIE 17 920,00 ZŁ