MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 4 386 746

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 7 stycznia 2019
  • Zmodyfikowano: 7 stycznia 2019

Przetarg na rozbudowę PSZOK

W dniu 03.01.2019r. ogłoszony został przetarg pt. „Przebudowa istniejącego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Skała w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR”

Link do przetargu:
https://bip.malopolska.pl/umigskala,m,312392,2019.html