Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Protokół z wyboru wykonawcy

Projekt „Gmina Skała szansą dla wszystkich” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0004/15.

Skała 28.06.2016

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

  1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu usługi

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla – klientów MGOPS – w wymiarze maksymalnie 107 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne – dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Poradnictwo realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu zamieszkania uczestników projektu na terenie gminy Skała.

  2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.

  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

  1. Warunki współpracy:

Umowa cywilno-prawna w okresie od czerwiec 2016 do dnia 20.12.2016

  1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

  • zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.skala.pl

  1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
  1. Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych ”DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski,

wpłynęło 24.06.2016 godzina 15.04

Koszt realizacji usługi 42,89zł. za godzinę.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto.

WYBÓR WYKONAWCY

Najniższą cenę realizacji usługi oferuje Błaszczyk Jakub Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” Pracownia Badań Psychologicznych ”DELTA, ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski, Koszt realizacji usługi 42,89 zł. za godzinę. Z wykonawcą zostnie zawarta umowa.

Informacje zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawców wymogów określonych w ramach rozeznania dostępnej oferty rynkowej.

W dniu 28.06.2016 poinformowano wykonawcę telefonicznie o wyborze ich oferty.

Protokół sporządzono w dniu 28.06.2016

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ