MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 013 135

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 23 kwiecień 2019
  • Zmodyfikowano: 23 kwiecień 2019

Projekt ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w GMINIE SKAŁA – aktualności

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2019 r.  Lider Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego – Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, ogłosił postępowanie na wyłonienie Generalnego Wykonawcy budowy instalacji OZE.

Link z ogłoszeniem do przetargu :

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1589181,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html

Gmina Skała jest Partnerem Projektu  pn. „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”, realizowanego w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – 4.1 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, poddziałanie 4.1.1. Rozwój Infrastruktury Produkcji Energii.