Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc w spłacie zobowiązań z tytułu podatku

KORONAWIRUS – Informacje

Pomoc w spłacie zobowiązań z tytułu podatku

 

Szanowni Państwo!

            W zawiązku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią wirusa SARS-COV-2 (COVID-19), Burmistrz Miasta i Gminy Skała oferuje pomoc podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci możliwości uzyskania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości.

Na indywidualny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:

– odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych,

– rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych,

– odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności przyszłych rat podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych.

– umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Wnioski o umorzenia muszą dotyczyć istniejących już zaległości, ponieważ w obowiązującym stanie prawnym, nie jest możliwe umorzenie należności, niebędących zaległością podatkową.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. oświadczenie podatnika o obrotach firmy za okres epidemii wraz z dokumentem potwierdzającym trudną sytuację ekonomiczną firmy za luty i marzec 2020 r. np. VAT-7,
    2. dokumenty związane z ubieganiem się o pomoc publiczną tj. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 ,

Wnioski można złożyć:
– elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej,
– pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29 32-0043 Skała,
– dziennik podawczy (okienko przy wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała).

Dane kontaktowe:

Pytania proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej skala@skala.pl lub telefonicznie 12 389 12 27 w 116.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ