MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 379

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 15 wrzesień 2016
  • Zmodyfikowano: 15 wrzesień 2016

Podpisanie umowy dotyczącej opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023

W dniu 14 września 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale została podpisana umowa dotycząca opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023. Wykonawcą opracowania będzie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z Krakowa. Realizacja projektu rozpocznie się od przeprowadzenia badań diagnostycznych, które umożliwią wyznaczenie na terenie gminy Skała terenów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja obejmuje działania całościowe, powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe. Realizacja podstawowego celu procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie utraconych wartości społecznych, przestrzennych i gospodarczych
w wyznaczonych obszarach miasta i gminy Skała, odbywać się będzie poprzez wdrożenie szeregu instrumentów operacyjnych i strategicznych, w ramach kompleksowego programu odnowy – Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną, być kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizujące, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące społeczność lokalną. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej. W związku z tym Gminny Program Rewitalizacji w Gminie Skała będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

IMG_4528

IMG_4525

IMG_4521