MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 247 544

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 19 listopada 2021
  • Zmodyfikowano: 19 listopada 2021

Otrzymana dotacja dla Gminy Skała

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” Gmina Skała otrzymała dotację celową w kwocie 140.000 zł. Całkowity koszt projektu to 175 000 zł.

W programie biorą udział cztery szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale, szkoła Podstawowa nr 2 im. Bł. Salomei w Skale, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cianowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach. W ramach projektu zostaną zakupione: sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zwanych dalej „TIK” w celu stosowania TIK na zajęciach.
Celem dotacji jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.