Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych

Opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi reklamy napojów alkoholowych mają obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Opłata ta zgodna jest ze zbiorczą deklaracją miesięczną (DRA-1), którą każdy, kto reklamuje alkohol, jest zobowiązany składać we właściwym dla rozliczania podatku VAT urzędzie skarbowym. Kwota wpłaty jest obliczana jako 10% podstawy opodatkowania podatkiem VAT wynikającej ze świadczenia usług reklamy napojów alkoholowych. Reklamą napojów alkoholowych jest każde publiczne rozpowszechnianie oznaczeń indywidualizujących takie produkty, prowadzone w celu ich popularyzacji. Chodzi tu przede wszystkim o znaki towarowe napojów alkoholowych i symbole graficzne z nimi związane, ale także o nazwy i symbole graficzne samych producentów, o ile nie różnią się od nazw i symboli graficznych produkowanych przez nich alkoholi. Jeśli zatem prowadzisz agencję reklamową, jesteś właścicielem restauracji lub pubu, prowadzisz handel detaliczny m.in. napojów alkoholowych i uzyskujesz przychody z tytułu świadczenia reklamy poprzez np. eksponowanie logo firm, szklanek z logo, podstawek firmowych pod kufle, wystawiasz w miejscu prowadzenia działalności urządzenia z logo danego rodzaju alkoholu lub szyld reklamowy, pamiętaj, że jesteś zobowiązany do składania zbiorczych deklaracji miesięcznych i do naliczania opłaty z tytułu świadczenia tej usługi, którą należy wpłacić na utworzony przez Ministra Sportu i Turystyki rachunek bankowy. Deklarację DRA-1 należy złożyć do urzędu skarbowego, w którym rozliczasz podatek od towarów i usług, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za świadczoną usługę, polegającą na reklamie produktu. Wpłaty trzeba natomiast dokonać najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia zbiorczej deklaracji miesięcznej, bezpośrednio na specjalny rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, utworzony w tym celu przez Ministra Sportu i Turystyki, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego: nr rachunku: 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186
Podstawa prawna art.132 i 133 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2016.487 j.t. z póź. zm.

Link do strony Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ