MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 101

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 8 marzec 2016
  • Zmodyfikowano: 8 marzec 2016

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego

Nr GS 6840-1-7-2016

Skała dnia 4.03.2016

Ogłoszenie

o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Skała działając zgodnie z przepisami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów (j.t. Dz. U. z 2014 r poz. 1490 ) podaje co następuje:

W dniu 4 marca 2016 r o godz. 12-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała – działka nr 3127 o pow. 0.1734 ha objęta Księga wieczystą KR2P/0007170/3 obręb Skała – miasto gm. Skała położona w Strefie Aktywności Gospodarczej

Cena wywoławcza na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działki 3127 o pow. 0.1734 ha
w obrębie Skała – miasto ustalona została na kwotę 216 500,00 zł słownie : dwieście szesnaście tysięcy pięćset złotych + 23 % VAT

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 268 964,10 słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 10/100

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Nabywcą nieruchomości został SERAFIN P.U.H – Andrzej Serafin ul. Widokowa 1 32-088 Przybysławice

Wynik przetargu – pozytywny