MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 944 420

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 22 maj 2019
  • Zmodyfikowano: 22 maj 2019

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego

Nr  GS 6840-2-2018

Skała dnia 22.05.2019

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała  działając zgodnie z przepisami § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
(j.t. Dz. U. z 2014 r poz. 1490 ) podaje co następuje:

W dniu 14 maja 2019r o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała  –  działka 21 o pow. 0.75  ha objęta Księga wieczystą KR2P/00009834/0  obręb Poręba Laskowska.

Cena wywoławcza na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka 21 o pow. 0,75 ha  
w Porębie Laskowskiej ustalona została w wysokości 50 650 zł słownie pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych.  

Do udziału w przetargu dopuszczono jednego uczestnika.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu  to kwota – 51 160 zł  słownie  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, osobą ustaloną jako nabywca została  Pani  B. Dudek.

Wynik przetargu – pozytywny         .