MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 007 218

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 8 listopada 2019
  • Zmodyfikowano: 8 listopada 2019

Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu w ramach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Drugie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, pokój nr 9 (sala obrad). Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Chromniak z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Program spotkania konsultacyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:

– prezentacja rekomendacji zmian do Programu Współpracy na rok 2020 wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Skała wobec proponowanych zmian,

– przygotowanie założeń do nowej formy współpracy Gminy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi – inicjatywy lokalnej,

– nowe wzory oferty i sprawozdania do otwartych konkursów ofert – omówienie kluczowych zmian.

Gmina Skała przygotowuje nową formę współpracy z mieszkańcami – inicjatywę lokalną. Zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przygotowania założeń do tej współpracy. Ważne jest, aby stworzyć nieskomplikowane, jasne i przejrzyste dla mieszkańców zasady – w tym zakresie liczymy na Państwa pomoc!

Inicjatywa Lokalna pozwala na współpracę Gminy i Mieszkańców (grup niesformalizowanych) w ramach wspólnych przedsięwzięć / projektów. Zadania te mogę mieć charakter akcji społecznych, edukacyjnych, charytatywnych, ekologicznych oraz małych inwestycji. Muszą one wynikać z potrzeb społeczności lokalnej. Przedmiotem takiej inicjatywy może być np. wykonanie boiska na wsi, uporządkowanie terenu rekreacyjnego, wykonanie placu zabaw, itp. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy proponują pomysł i deklarują swój wkład (pracy społecznej, wkład materialny lub finansowy). Gmina jeśli uzna propozycję za celową uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia, wnosząc określony wkład pracy, materialny lub finansowy.