Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków – usuwanie azbestu

Skała, dn.21.09.2017r

GS 6232.4.1.2017             

 

Ogłoszenie

o rozpoczęciu naboru wniosków – usuwanie azbestu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Skale nr XXXVII/282/17 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skała – zgodnie z  par. 7 ust. 3 Regulaminu, ogłasza nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Skała  oraz sfinansowanie tej usługi  w 2017 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 21 września 2017 roku do 04 października 2017 roku.

Szczegóły dotyczące regulaminu, warunków przyznawania pomocy a także obowiązujące wzory dokumentów /wniosków/ stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami  należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała. Prawidłowo wypełnione  wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Skała. Formularze wniosków oraz załączników można  pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. nr 16, oraz w załączniku poniżej.

Wnioski i załączniki proszę wypełniać czytelnie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, które wystąpią  przy wypełnianiu wniosku proszę  o kontakt telefoniczny z pracownikiem UMiG Skała, tel. 12 3891229 wew.120 .

Proszę w miarę dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w  2017 roku.W celu uniknięcia błędów w oszacowaniu tych wyrobów należy przyjąć, że najczęściej używana w budownictwie płyta falista azbestowo – cementowa (eternit)  o wymiarach 1,24m x 1,13m waży  ok. 17,5 kg.  Płyty  płaskie należy oszacować z zastosowaniem przelicznika wagowego: 1 m2 = 12 kg.

Załączniki;

  1. Regulamin określający  zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skała
  2. Wniosek o usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości oraz sfinansowanie tej usługi
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
  4. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  5. Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest przed dniem 06.05.2004 r.
  6. Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest po dniu 06.05.2004 r.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ