Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjentów uczestniczących w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

Znak: GS 6232.1.4.2016

Skała, dn. 23.03.2016r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2016 roku na terenie Gminy Skała.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie do 29 kwietnia 2016 roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z zakupem nowego pokrycia dachowego dla najuboższych mieszkańców oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pokój nr 16 .

Informacje na w/w temat można uzyskać u koordynatora projektu p. Józefa Tarnówki w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. nr 16 oraz pod numerem telefonu: 12 3891229 wew. 120 .

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Tadeusz Durłak

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ