MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 6 991 158

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 21 listopada 2016
  • Zmodyfikowano: 21 listopada 2016

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skała

ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY SKAŁA

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 14 listopada 2016 r. zapraszamy mieszkańców gminy Skała do udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skała.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 21.11.2016 roku do 21.12.2016 roku:

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się także spotkanie warsztatowe w dniu 25.11.2016 roku, w godzinach od 17.00 do 20.00 w Hali widowiskowo-sportowej w Skale, ul. Ks. Stanisława Połetka 34, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skała oraz diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skała będą w okresie konsultacji dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skała oraz w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała w godzinach pracy Urzędy Gminy.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Załączniki:
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Skała
Formularz zgłaszania uwag
Projekt uchwały o wyznaczenie obszarów rewitalizacji
Skała GPR obszary zdegradowane i do rewitalizacji