Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Ogłoszenie Gminy Skała

Załącznik nr 1

   do Zarządzenia nr 147/2015

     Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 5 października 2015 roku

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376).

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skała.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 26 października 2015 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała: fundusze@skala.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2015 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 26 października 2015 roku.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w Regulaminie. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ