Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Załącznik nr 1

   do Zarządzenia nr 235/2019

      Burmistrza Miasta i Gminy Skała

 z dnia 10 października 2019 roku

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688, z późn. zm.) oraz postanowienia uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376).

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skała.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Pierwsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku w godzinach 16.00 – 19.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, pokój nr 9 (sala narad).

W związku ze zmianami, które nastąpiły spotkanie konsultacyjne służyć będzie przedstawieniu nowych wzorów ofert dotacyjnych oraz zasad rozliczania przez rezultaty.
W drugiej części spotkania zostaną przedstawione stanowiska, pytania i sugestie dotyczące projektu Programu współpracy na 2020 rok. Przedstawiciele organizacji będą mieć możliwość przedłożenia swoich pomysłów na współpracę finansową i pozafinansową z Gminą Skała w 2020 roku oraz określenia zadać do Programu współpracy.

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w uchwale oraz wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

Załączniki:

Zarządzenie nr 235.2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy na 2020 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 235.2019 – ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy na 2020 rok
projekt uchwały – Program współpracy na 2020 rok

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ