MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 6 999 235

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Bez kategorii
 • 4 maja 2018
 • Zmodyfikowano: 4 maja 2018

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała AKTUALNE INFORMACJE

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała

AKTUALNE INFORMACJE

dla osób, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu
pn. „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Skała”

 

 1. W dalszym ciągu trwa ocena wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, złożonego do dofinansowania w ramach konkursu na rozbudowę infrastruktury do produkcji energii z odnawialnych źródeł, Poddziałanie 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  Obecny etap (ostatni): OCENA MERYTORYCZNA.
  Rozstrzygnięcie: maj/czerwiec 2018 r.
 1. Firma DOEKO GROUP sp. z o.o. z Krakowa zakończyła wykonywanie inspekcji terenowych. Podczas wizji lokalnych ustalone zostały parametry i dobrane instalacje w odniesieniu do stanu zastanego.
 2. Raporty z inspekcji terenowych będą przesyłane do Państwa na adresy e-mail podane w Deklaracjach przystąpienia do projektu. Do osób, które nie podały adresu poczty elektronicznej Raporty będą wysyłane pocztą tradycyjną.
 3. W chwili obecnej nie jest planowana dodatkowa rekrutacja osób do projektu.

 

Osoba do kontaktu w sprawie projektu:

Dorota Buczek, Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała

Szkolna 4 , 32-043 Skała
Tel. 12 380 51 15, e-mail:
integracja@skala.pl